L'enllumenat que que les nostres ciutats necessiten.

Enginyeria responsable

Més responsable, més connectada i renovable.

Des de 2017
hem contribuït a estalviar

d’emissions a l’atmosfera
0 tones Co2

Planificació

Desenvolupem la planificació necessària per a la implantació de mesures d’estalvi a l’enllumenat públic, i per al desenvolupament de l’energia fotovoltaica al municipi, ja sigui des de l’àmbit públic com privat.

Consultoria

Elaborem auditories d’estalvi energètic per a l’enllumenat públic, fem estudis de contaminació lumínica per a indústries i també per als municipis, valorem viabilitat de la implantació d’energies renovables a cobertes i sòls.

Execució

Fem projectes executius per al canvi de tecnologia de l’enllumenat públic i per a plantes d’energia fotovoltaica. Ens ocupem de la Direcció Facultativa d’Execució.

Enric Moran Boix

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

Des del 1994, treballo en l’enginyeria de disseny i execució d’instal·lacions. He estat funcionari, enginyer municipal, durant 21 anys, i actualment dirigeixo el meu propi equip per portar a terme l’enginyeria necessària per millorar l’eficiència energètica de viles i ciutats, i promoure l’energia fotovoltaica en iniciatives públiques i privades.

EL CANVI ES ARA

Molts dels municipis de Catalunya ja han reduït més del 60% el seu consum elèctric d’enllumenat.

Enginyeria responsable

Rigor, coneixement, dedicació, compromís, implicació i experiència. Es la nostra forma de treballar, i és el que es necessita per l’èxit de qualsevol projecte. Els nostres clients ens avalen.  Fem una enginyeria responsable, compromesa amb les persones i amb els municipis.

municipis

Projectes d’enllumenat públic a Catalunya

Son molts els municipis que ja han comptat amb nosaltres per millorar l’eficiència energètica dels seus sistemes d’enllumenat públic. Els hem ajudat a portar terme projectes d’un gran
impacte positiu a la ciutadania i al medi ambient.

 • Vic
 • Pont de Molins
 • Maçanet de Cabrenys
 • Castelló d’Empuries
 • Palau Saverdera
 • Ametlla del Vallès
 • Sant Miquel de Balenya
 • La Cellera de Ter
 • Riudellots de la Selva
 • El Port de la Selva
 • Torelló
 • Tagamanent
 • Santa maria de Martorelles
 • Sant Esteve Sesrovires
 • Palafolls
 • Olesa
 • Ametlla
 • Sant Vicenç de Torelló
 • Montornès
 • Vic
 • Castellar del Vallès
 • Santa Llogaia
 • Santa Margarida Montbui
 • Parets
 • Tagamanent
 • Santa Maria de Martorelles
 • Santpedor
 • Palafolls
 • L’Ametlla del Vallès
 • Santa Maria de Martorelles
 • Sant Vicenç de Torelló
 • Folgueroles
 • Sant Climent de Llobregat
ACORD MARC

Contracta’ns mitjançant ACM !

Som adjudicataris de l’Acord Marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2021.05) Lots 23,24, 25 i 26.
L’Ajuntament ens pot contractar acollint-se a l’Acord Marc amb la conseqüent economia processal i seguretat jurídica que comporta.

REDACCIÓ d'ESTUDIS

Estudis de contaminació lumínica

D’acord amb el Llei 20/2009 de 8 de desembre, les activitats industrials objecte d’Autorització Ambiental han de donar compliment al vector contaminació lumínica d’acord amb el Decret 190/2015 de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de protecció del medi nocturn. A tal efecte, cal redactar projectes d’enllumenat exterior i justificar adequadament que la contaminació lumínica de la planta industrial està dins els límits que marca la normativa. Això és el que ja hem fet!

Castellbisbal

Estudi de contaminació lumínica de l’enllumenat exterior d’una planta industrial de fabricació de cartró situada a Castellbisbal.

Montcada Reixac

Estudi de contaminació lumínica de l’enllumenat exterior d'una planta industrial de fabricació de ciment a Montcada Reixac.

Tarragona

Estudi de contaminació lumínica de l’enllumenat exterior d'una planta industrial de fabricació de ciment a Tarragona.

Cuenca

Estudi de contaminació lumínica d’una planta industrial de fabricació de biocombustible a Cuenca.

tot el que necessites

Orientació de treballs

Enllumenat públic

Som experts en enllumenat públic. Més de 20 anys d’experiència avalen la nostra capacitat de projectar, gestionar i garantir el bon funcionament de l’enllumenat i dels projectes associats als canvis de tecnologia.

Auditoria i estudi viabilitat

Cal analitzar detalladament, amb ulls d’expert, quines son les veritables opcions per a l’Ajuntament per fer una inversió en canvi de tecnologia a LED. Cal saber si és possible, quant costarà, quant estalviarem, en quant de temps recuperarem la inversió i com quedarà finalment.

Projecte executiu

Definim quines lluminàries hi haurà, i a qui punt concret, geolocalitzades. Sovint parlem de milers d’unitats, i totes son importants. També cal per a la implantació d’energia fotovoltaica. Fem l’estudi de seguretat i salut, l’estudi de residus i el pressupost. També fem un plec de condicions tècniques específic per a cada projecte que per poder-ne licitar l’execució.

Asistencia tècnica a la contractació

Donem suport als serveis municipals de contractació per a la redacció de plecs de condicions administratives segons la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, de forma coherent amb el Plec de Condicions Administratives. Tramitem les subvencions aplicables: IDAE, FEDER, DUS 5000, Next Generation, Renovables 2030...

Direcció executiva d’obra

Actuem com a Direcció Facultativa dels treballs, prenent decisions a peu d’obra ràpides i amb coneixement. Fem el control de qualitat, les certificacions d’obra, fem la coordinació de seguretat i salut, la legalització de les instal·lacions i la justificació de les subvencions.

Auditoria de funcionament de contracte de manteniment d’enllumenat

Fem l’auditoria externa independent del Instal·lador i de l’Ajuntament, per tal de tenir una valoració contínua del grau de compliment del contracte, dels estalvis previstos i de la satisfacció del servei.

Energia fotovoltaica. Comunitats energètiques locals

Més enllà de l’energia fotovoltaica d’autoconsum domèstic, ajudem a desenvolupar mitjans i grans projectes d’energia fotovoltaica organitzats en comunitats de generació i consum compartit, i comunitats energètiques locals amb promoció pública o privada.

energia solar

Transició Energètica

Cal realitzar una transició energètica cap a l’autonomia complerta i l’autobastament, sense dependre ni de combustibles fòssils ni d’importacions. És possible i nosaltres hi serem per aportar el nostre coneixement.

Eco Tecnologia

Posem la tecnologia al servei de l’ecologia, per tal de poder racionalitzar els consums energètics i també per poder produir energia neta i sostenible. Tenim especial cura del cicle de vida dels productes, l’economia circular i la gestió de residus de les obres en les que participem.

Connectivitat

Apliquem la millor tecnologia disponible per tal de tenir tots els punts de llum connectats entre si, de forma que siguin operables i visibles de forma remota, per tal de millorar la gestió del manteniment i la optimització del consum energètic i el servei.

Eficiència

La nostra tasca permet un millor i més eficient aprofitament dels recursos naturals i ajudem a reduir la petjada de carboni de l’activitat humana en la seva vessant mes bàsica: el consum energètic.

24/7 Suport Professional

No tanquem mail! Ens trobaràs disponibles sempre i en tot lloc, a les dades de contacte. Et respondrem de forma immediata i mai et deixarem sol en el desenvolupament de cada projecte.

energia verda

Wind, water, sun, are all sustainable power sources that are enjoyable

contacte

Enric Moran Enginyers

c/ Del Berguedà 43 local 6
08211 Castellar de la Bruguera

info@enricmoran.cat

+34 649 979 312

Omple el formulari